Α. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού

Η παραγωγή του υλικού υποστηρίζει έργα ενδιαφερόμενων φορέων, όπως για παράδειγμα,  Ιδρύματα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργεία, Εταιρείες, Οργανώσεις κ.α. Η εκάστοτε παραγωγή σχεδιάζεται ως προς το περιεχόμενο και τα τεχνικά μέσα και προσαρμόζεται στις ανάγκες του έργου και του φορέα.

Β. Ανάπτυξη - ενδυνάμωση ικανοτήτων (Capacity building)

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε μικρές - νεοσύστατες ή μη – ομάδες, φορείς, οργανώσεις κ.α. με στόχο την ενδυνάμωσή τους σε θέματα επικοινωνίας, ανεύρεσης πόρων, διεκδίκησης δικαιωμάτων και δομής / διοίκησης. Διερευνούμε τις ανάγκες και προτείνουμε workshops, webinars, coaching, trainings και άλλα.

Γ. Project εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ)

Τα project απευθύνονται σε εταιρίες που έχουν στόχο να συνδέσουν τις πολιτικές τους με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Παρέχουμε συμβουλευτική για το σχεδιασμό αντίστοιχων προγραμμάτων ΕΚΕ, διασύνδεση με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και κατά περίπτωση αναλαμβάνουμε την υλοποίησή τους.