ΣΥΔ - Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου [συνέντευξη]

Έργο: Παραγωγή οπτικοακουστικής επικοινωνίας (βίντεο) με σκοπό την παρουσίαση δράσεων διεκδίκησης δικαιωμάτων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Πλαίσιο έργου: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης εργαστηρίων ενδυνάμωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της παρουσίασης καλών πρακτικών διεκδίκησης δικαιωμάτων / συνηγορίας.

Περιγραφή: Η Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, παρουσιάζει το Σωματείο, την ανάγκη που οδήγησε σε αυτή τη δράση συνηγορίας, τα βήματα προς την επίτευξη του σκοπού, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τους τρόπους με τους οποίους τα ξεπέρασαν. Περιγράφει επίσης τη σημερινή κατάσταση.

Διάρκεια βίντεο: 09':06"

Γλώσσα: Ελληνικά


GENERATION 2.0 – Manolada Watch [συνέντευξη]

Έργο: Παραγωγή οπτικοακουστικής επικοινωνίας (βίντεο) με σκοπό την παρουσίαση δράσεων διεκδίκησης δικαιωμάτων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Πλαίσιο έργου: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διοργάνωσης εργαστηρίων ενδυνάμωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Contentativa και της παρουσίασης καλών πρακτικών διεκδίκησης δικαιωμάτων / συνηγορίας.

Περιγραφή: Η Ισμήνη Καρυδοπούλου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων του Generation 2.0, παρουσιάζει την ΑΜΚΕ, την ανάγκη που οδήγησε σε αυτή τη δράση συνηγορίας, τα βήματα προς την επίτευξη του σκοπού, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τους τρόπους με τους οποίους τα ξεπέρασαν. Περιγράφει επίσης τη σημερινή κατάσταση.

Διάρκεια βίντεο: 06':07"

Γλώσσα: Ελληνικά


Golden Dawn Watch - Παρατηρητήριο για τη δίκη της ΧΑ

Έργο: Απόσπασμα από παραγωγή οπτικοακουστικής επικοινωνίας (βίντεο) με σκοπό την παρουσίαση δράσεων διεκδίκησης δικαιωμάτων από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα.

Πλαίσιο έργου: Mutual Understanding Respect and Learning (MURAL)

Περιγραφή: O Λευτέρης Παπαγιαννάκης, πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων για ζητήματα μεταναστών και προσφύγων, παρουσιάζει εν συντομία το goldendawnwatch και την ανάγκη που οδήγησε σε αυτή τη δράση συνηγορίας.

Διάρκεια βίντεο: 01':25"

Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά


Το εμβόλιο για την COVID-19 πρέπει να φτάσει σε όλους

Έργο: Παραγωγή οπτικοακουστικής επικοινωνίας (βίντεο) για το θέμα του εμβολίου για την αντιμετώπιση της ασθένειας Covid-19

Πλαίσιο έργου: Διεκδίκηση δικαιωμάτων στον τομέα της υγείας και των παγκόσμιων προτεραιοτήτων

Περιγραφή: Η ομάδα της CΟΝΤΕΝΤΑΤΙVA παρουσιάζει βίντεο σχετικά με την πρόσβαση στο εμβόλιο για την αντιμετώπιση της ασθένειας Covid-19. Κύριο θέμα αποτελεί η παραγωγή και η απρόσκοπτη διάθεση εμβολίου για την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως έχουν δηλώσει οι περισσότεροι ηγέτες των κρατών-μελών της Ε.Ε., το εμβόλιο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στο υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο έρευνας και ανάπτυξης της φαρμακευτικής καινοτομίας, που δημιουργεί εμπόδια στην πρόσβαση. Πιο συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά συμβόλαια πνευματικής ιδιοκτησίας, ειδικά όταν το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ρίσκου καλύπτεται από δημόσιους πόρους.

Προκλήσεις: Το έργο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο της άρσης των περιοριστικών μέτρων στην Αθήνα. Περιλάμβανε εξωτερικά γυρίσματα, σπικάζ σε δύο γλώσσες και τελική οπτικοακουστική δίγλωσση παραγωγή (ελληνικά και αγγλικά). Τα εμπόδια πρόσβασης στο εμβόλιο και εν γένει στην έρευνα και ανάπτυξη, δεν κατέχουν ουσιαστική θέση στο δημόσιο διάλογο. Η οπτική αποτύπωση του θέματος συνιστά τη βασικότερη πρόκληση.

* Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βίντεο είναι Ιουλίου

Διάρκεια βίντεο: 1':09"


MURAL International Study Visit Athens 2019

Συνεργασία με: Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη

Έργο: Παραγωγή οπτικοακουστικής αποτύπωσης της Διεθνούς Συνάντησης Μελέτης

Πλαίσιο έργου: Mutual Understanding Respect and Learning (MURAL)

Περιγραφή: Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MURAL, η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη φιλοξένησε την Ευρωπαϊκή Συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα, από τις 10 έως 12 Μαΐου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 40 συμμετέχοντες του προγράμματος από χώρες της Ευρώπης είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν στοιχεία της κουλτούρας τους, ιδέες και εμπειρίες ως ενεργοί πολίτες. Συζήτησαν για δικαιοσύνη, διαθρησκευτικότητα και μοιράστηκαν το κοινό τους όραμα για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις, μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση.

Προκλήσεις: Το έργο υλοποιήθηκε σε 3 συνεχόμενες ημέρες στην Αθήνα. Περιλάμβανε εσωτερικά και εξωτερικά γυρίσματα, συνεντεύξεις σε δύο γλώσσες και τελική οπτικοακουστική δίγλωσση παραγωγή (ελληνικά και αγγλικά). Στηριχθήκαμε σε συνενεύξεις των συμμετεχόντων και στους περιπάτους στο μνημείο του Ολοκαυτώματος και στα Πετράλωνα, στο σημείο της δολοφονίας του Σ. Λουκμάν.

Διάρκεια βίντεο: 13':19"